1°C całkowite zachmurzenie

DOKUMENTY 

Rejestr kredytów: 
Brak wpisów w rejestrze kredytów

REJESTR WPŁAT POWYŻEJ MIN. WYNAGRODZENIA

Nazwa: Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
adres: ul. Koszykowa 24 lok 12,
00-553 Warszawa

Pełnomocnik wyborczy: Andrzej Szczurowski: 609 721 101 / [email protected]
Pełnomocnik finansowy: Joanna Sobieszek:600 360 203/[email protected]

NIP: 7010847894
REGON: 381099842

Santander Bank Polska S.A. 9 Oddział w Warszawie (dawniej: Bank Zachodni WBK S.A.)
nr rach.: 70 1090 1883 0000 0001 3727 3806

INFORMACJE DLA OSÓB WPŁACAJĄCYCH ŚRODKI PIENIĘŻNE