0°C pochmurno z przejaśnieniami

Wystawa oraz prelekcja historyczna

News, Wystawa prelekcja historyczna - zdjęcie, fotografia

2 marca w auli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie odbył się wykład zatytułowany „O Polakach ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej”. Organizatorem wykładu i wystawy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Iłowskiej.

Wykład przeprowadził dr Arkadiusz Meller, prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, jednocześnie ekspert Instytutu Pamięci Narodowej. Wykładowi towarzyszyła wystawa fotogramów obrazujących rodziny oraz osoby, które ukrywały ludność żydowską podczas II Wojny Światowej.

Na początku swojego wykładu dr Arkadiusz Meller przybliżył słuchaczom zagadnienia związane z sytuacją Żydów w chwili rozpoczęcia II Wojny Światowej, wynikającej z decyzji niemieckich władz o masowej zagładzie ludności żydowskiej oraz o karach dla Polaków za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom. Mimo brutalnych rządów okupanta niemieckiego, Polacy ocalili tysiące Żydów. Tak im nakazywał głos sumienia i chrześcijańskiego miłosierdzia. To chlubna karta w historii Polski, należy ją przypominać, przywracać i dokumentować.

Dr Arkadiusz Meller zapoznał ze stanowiskiem hierarchów Kościoła w Polsce wobec zagłady Żydów, podał przykłady duchownych parafialnych oraz zakonów ukrywających Żydów, w tym szczególnie dzieci żydowskie. Przywołał pamięć wielu cywilów oraz rodzin, które zapłaciły najwyższą cenę za pomoc i ukrywanie Żydów. Wśród takich rodzin jest rodzina Ulmów z Markowej, zamordowana przez Niemców wraz z Żydami, których ukrywała w swoim domu.

Podjęcie tego tematu wynika z bieżącej sytuacji w naszym kraju i jest świadectwem hołdu bohaterom, którzy narażali swoje życie i życie swoich bliskich, by ratować innych. Celem głównym podjęcia tej tematyki jest upowszechnianie prawdy historycznej, szczególnie wśród młodego pokolenia Polaków oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków.

Za pomoc w zorganizowaniu wykładu i wystawy należą się podziękowania Pani Marii Jęda z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie.

Wanda Dragan

Wystawa oraz prelekcja historyczna komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się