0°C pochmurno z przejaśnieniami

Współpraca w edukacji

News, Współpraca edukacji - zdjęcie, fotografia

22 czerwca 2018 roku w Rektoracie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, został podpisany list intencyjny między Akademią Sztuki Wojennej, reprezentowaną przez Jego Magnificencję Rektora – Komendanta Pana Gen bryg dr inż. Ryszarda Parafianowicza, Mazowiecką Wspólnotą Samorządową, reprezentowaną przez Pana Prezesa Konrada Rytel i Miasto Piastów reprezentowane przez Pana Burmistrza Grzegorza Szuplewskiego. Strony porozumienia zadeklarowały współpracę w dziedzinie realizacji tzw. Trzeciej Misji Uczelni dotyczącej opracowania programów kształcenia i działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Współpraca ma obejmować wyłącznie realizowane wspólnie działania prowadzone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. Przewiduje się kształcenie i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na: wychowanie w duchu patriotycznym, aktywizację społeczną i zawodową, poszerzanie wiedzy historycznej, ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, a także pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej, zapobieganie społecznemu wykluczeniu.
Oprócz sygnatariuszy porozumienia w spotkaniu uczestniczyli Pan płk nawig dr hab. prof. ASzWoj Bogdan Grenda – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz dr n med. Mateusz Kuczabski – Dyrektor PIASTUN SPZOZ.

(opr. mk)

Zdjęcie: 
Od lewej stoją: Burmistrz Miasta Piastowa Pan Grzegorz Szuplewski, Rektor - Komendant Akademii Sztuki Wojennej Pan gen bryg dr inż. Ryszard Parafianowicz, Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej Pan Konrad Rytel, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj Pan płk nawig dr hab. prof. ASzWoj Bogdan Grenda

Współpraca w edukacji komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się