8°C słabe opady deszczu

Warszawa uczciła pamięć Jana Józefa Lipskiego

Aktualności, Warszawa uczciła pamięć Józefa Lipskiego - zdjęcie, fotografia

Dzisiaj na kamienicy przy ul. Konopczyńskiego 4a, została odsłonięta tablica upamiętniająca Jana Józefa Lipskiego, publicysty, krytyka literatury, działacza opozycji. W uroczystości wzięły udział  prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, oraz Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Miasta.

Jan Józef Lipski, ur. 25 V 1926 w Warszawie, zm. 10 IX 1991 w Krakowie. 1942-1943 w Szarych Szeregach, od 1943 żołnierz AK w Pułku Baszta, w 1944 uczestnik Powstania Warszawskiego. Po wydarzeniach Marca ’68 współorganizator pomocy dla represjonowanych studentów. W  1975 sygnatariusz Listu 59 do Sejmu PRL przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji, w I 1976 Listu 14 przeciw konstytucyjnemu zapisowi o nierozerwalności sojuszu z ZSRR. 23 IX 1976 współzałożyciel KOR, następnie KSS KOR. 19 V 1977 aresztowany. Od IX 1980 w „S”; w VI 1981 delegat na I Walny Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze, członek ZR, delegat na I KZD; w XI 1981 współzałożyciel Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność –Sprawiedliwość -Niepodległość. 16 IX 1982 ponownie aresztowany w związku ze śledztwem przeciw b. działaczom KSS KOR, przetrzymywany w szpitalu więziennym  Warszawa-Mokotów. W XI 1987 współzałożyciel PPS, 1987-1990 przewodniczący Rady Naczelnej.

18 XII 1988 – 1990 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Środków Przekazu, Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności; 1990-1991 delegat na WZD Regionu Mazowsze, członek ZR.

Autor książek, m.in. Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy (NOWa, 1981), KOR (Aneks, Londyn 1983), Szkice o poezji (Instytut Literacki, Paryż 1987), Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i nacjonalizmie (PEN, Warszawa 1992), Katolickie Państwo Narodu Polskiego (Aneks, Londyn 1994), Powiedzieć sobie wszystko... Eseje o sąsiedztwie polsko-niemieckim (Wydawnictwo Polsko-Niemieckie, Warszawa 1996), Słowa i myśli (t. 1: Szkice o poezji, t. 2: Szkice wybrane, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2009).

Laureat m.in. Nagrody Fundacji Jurzykowskiego (1976). Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego (2006

 

http://lewicowo.pl/jan-jozef-lipski/

Warszawa uczciła pamięć Jana Józefa Lipskiego komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się