1°C całkowite zachmurzenie

"Ustawa o dopłatach do najmu mieszkań"

Aktualności, Ustawa dopłatach najmu mieszkań - zdjęcie, fotografia

"Ustawa o dopłatach do najmu mieszkań"
Kancelaria Prezydenta w poniedziałek wydała oświadczenie, z którego wynika, że w piątek Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod ustawą z 20 lipca 2018 roku, o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych, odnośnie pierwszych lat najmu. Pierwsze dopłaty planowane są na 1 stycznia 2019 roku, a samo dofinansowanie będzie można pobierać do dwudziestu lat, co jest efektem poprawek naniesionych przez posłów. 

Program przeznaczony jest dla osób mniej zamożnych, których nie stać na zakup lub wynajęcie mieszkania, a ich dochody są za duże, aby mogli ubiegać się o lokum komunalne. Gdy ktoś mieszka sam, dostanie zapomogę, jeśli jego średni miesięczny zarobek nie wychodzi poza 60 procent standardowego wynagrodzenia narodowego (według danych GUS). Na każdą następną osobę w gospodarstwie domowym limit ten zwiększony zostanie o 30 punktów procentowych. Oznacza to tyle, iż w dwuosobowym mieszkaniu limit wynosi 90 procent średniej płacy krajowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 procent. 

Profitenci będą regularnie sprawdzani pod względem tego, czy ciągle spełniają warunki uczestnictwa w programie. Jeśli okaże się, że nie spełniają już podanych kryteriów, prawo do dotacji wygaśnie albo będzie zawieszone. Natomiast wysokość kwoty dopłaty zależna będzie od kosztów budownictwa na określonym terenie i od powierzchni mieszkania. Pierwszym krokiem w celu uzyskania dofinansowania musi być zawarcie przez inwestora umowy z gminą; ta z kolei wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o dokonanie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe zapomogi do wynajmowania mieszkań. Ponadto przeprowadzi się również nabór mieszkańców, korzystając z katalogu pierwszeństwa. 

Na dopłaty w 2019 roku ma się przeznaczyć 200 milionów złotych. Od 2020 do 2033, co roku kwota z poprzedniego roku powiększana będzie o kolejne 200 milionów złotych. Od 2034 roku natomiast będzie to ta sama wartość - 3,2 miliarda złotych. 
Według obliczeń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pięcioosobowa rodzina z Warszawy otrzyma 690 złotych na miesiąc; samotny mieszkaniec miasta dostanie najwyżej 173 złote dopłaty. W miejscowościach sąsiadujących z Warszawą, miesięczna zapomoga dla pięcioosobowej rodziny wyniesie około 501 złotych, a dla jednoosobowego gospodarstwa domowego przekaże się 125 złotych. Trzy osoby zajmujące jedno lokum będą mogły liczyć na 313 złotych. 

"Ustawa o dopłatach do najmu mieszkań" komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się