8°C słabe opady deszczu

Stanowisko MWS w sprawie finansowania wyborów samorządowych

News, Stanowisko sprawie finansowania wyborów samorządowych - zdjęcie, fotografia

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zwraca się do wszystkich odpowiedzialnych osób i instytucji o sumienną analizę przepisów dotyczących finansowania wyborów z punktu  widzenia zasad równego traktowania komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych.

Naszym zdaniem aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu Wyborczego, w szczególności przepisy art. 129 par. 2 i art 32 par. 1 i par 3 Kodeksu Wyborczego stawiają komitetu wyborcze organizacji samorządowych w sytuacji znacznie gorszej od komitetów wyborczych partii politycznych. 

Komitety wyborcze partii politycznych mogą w ramach wyborów korzystać ze środków własnych pozyskanych przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, w tym subwencji z budżetu państwa za  wynik w wyborach parlamentarnych. Komitety wyborcze organizacji samorządowych takiej możliwości nie mają – mają zabronione pozyskiwanie środków przed dniem zawiadomienia właściwego organu o utworzeniu komitetu wyborczego i mogą finansować się wyłącznie z wpłat obywateli i kredytów bankowych.

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zwraca się do wyborców, by znając istniejący stan prawny i faktyczny, czynnie wsparli w swych działaniach obywatelskich i wyborczych bezpartyjny ruch samorządowy.

Stanowisko MWS w sprawie finansowania wyborów samorządowych komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się