13°C lekkie zachmurzenie

Pytania o kształt metropolii.

Na wstępie chciałbym Państwa poinformować, że jestem przeciwny likwidacji Powiatu Wołomińskiego, co będzie następstwem wejścia w życie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (w skrócie „ustawy Sasina”).

Projekt tej ustawy zakłada między innymi likwidację podwarszawskich powiatów, a gminy które nie wejdą w skład miasta stołecznego Warszawy zostaną przyłączone do istniejących powiatów. „Ustawa Sasina” w sposób znaczący różni się od przyjętej przez sejm 9 listopada 2015 roku ustawy o związkach metropolitarnych podpisanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pana Andrzeja Dudę (zwanej dalej „ustawą Grabca”). Zmienia ona całkowicie sposób wyboru prezydenta miasta stołecznego Warszawy i Rady Warszawy, których wybierać będą mieszkańcy wszystkich gmin metropolii. Prezydent miasta stołecznego będzie w jednej osobie Prezydentem Warszawy, Starostą Warszawskim. W wyborach do Rady Warszawy nie zachowano tak zwanych norm przedstawicielstwa i tak dwustutysięczna dzielnica będzie miała jednego przedstawiciela jak dwudziestotysięczna Zielonka. „Ustawa Grabca” zakładała powstanie metropolii bez konieczności likwidacji podwarszawskich powiatów i zmiany ordynacji wyborczej. Tym, którzy nie chcą korzystać ze zmanipulowanych lub błędnych interpretacji ustaw podwarszawskich posłów polecam indywidualną lekturę tych dokumentów ściągniętych z oficjalnej strony sejmu. Zapraszam do lektury ;)

Ustawa Grabca - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001890

Ustawa Sasina http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/48E7175238CD7132C12580BA00482CCF/%24File/1259.pdf

Otóż jak Państwo zapewne wiecie jestem drugą kadencję burmistrzem podwarszawskiej gminy Tłuszcz. Celowo o tym piszę, gdyż odkąd pamiętam moja Gmina i jej mieszkańcy byli związani z Warszawą. Sam uczęszczałem do szkoły średniej w Warszawie, a później przez ładnych kilka lat dojeżdżałem codziennie do pracy. Za komuny w sztuczny sposób oddzielono nas od macierzy i przyłączono do województwa ostrołęckiego. Mieszkańcy przez dwadzieścia lat protestowali i jeździli kilkoma pociągami na krzyż do Ostrołęki i Wyszkowa załatwiać pilne sprawy. Zainteresowanych historią tej sprawy odsyłam do książki pod tytułem „TŁUSZCZ Studia z dziejów” Pana Roberta Szydlika - obecnie radnego powiatowego PiS, w której opisywane są zmagania mieszkańców o powrót do Warszawy. W dniu 4 czerwca 1995 roku staraniem Pana Józefa Kujawy odbyło się w Tłuszczu referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się w sprawie przyłączenia gminy do województwa stołecznego. Dopiero w 1999 roku mieszkańcy mieli „bliżej” do Warszawy, gdyż utworzone zostało województwo mazowieckie oraz powiat wołomiński składający się z dwunastu gmin dawnych województw stołecznego, siedleckiego i ostrołęckiego.

Po wczorajszym spotkaniu u Starosty Wołomińskiego z wójtami i burmistrzami powiatu wołomińskiego, w którym uczestniczył poseł ziemi wołomińskiej, były Starosta Wołomiński Pan Piotr Uściński, jednego jestem pewien, jeśli projekt „ustawy Sasina” bez zmian wejdzie w życie powiat wołomiński przestanie istnieć – to tylko kwestia czasu.

Jako gospodarz gminy mam mnóstwo wątpliwości jak postąpić, żeby za kilka bądź kilkanaście lat mieszkańcy mojej gminy nie mieli do mnie pretensji że źle postąpiłem.

Najlepszym rozwiązaniem byłoby referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzieliby się czy chcą należeć do metropolii warszawskiej.

Podczas spotkania z posłem Panem Piotrem Uścińskim dowiedzieliśmy się o kilku możliwych wariantach, które postaram się opisać.

Po pierwsze – wariant zaproponowany w projekcie ustawy czyli gminy Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka i Wołomin trafią do metropolii warszawskiej, natomiast czytając wprost projekt ustawy pozostałe gminy zostaną przyłączone do istniejących już powiatów czyli powiatów wyszkowskiego, węgrowskiego i mińskiego. Kto, gdzie trafi jeszcze nie ustalono.

Po drugie - podczas spotkania dowiedzieliśmy się również o możliwości powstania nowego powiatu składającego się z gmin Radzymin, Dąbrówka, Klembów, Tłuszcz, Poświętne, Jadów, Strachówka.

Po trzecie – podczas spotkania dowiedzieliśmy się również o możliwości powiększenia metropolii o gminy Radzymin, Klembów i Tłuszcz.

Każdy z zaproponowanych wariantów ma swoje wady i zalety.

Proszę pamiętać o tym że powiat wołomiński jest bardzo zróżnicowany i każda gmina o swojej przyszłości powinna sama zdecydować.

Radzyminowi jest o wiele bliżej do metropolii niż do powiatu wyszkowskiego czy nowoutworzonemu, niewielkiemu pod względem ludności i budżetu powiatowi radzymińskiemu. Dąbrówka ma równie blisko do Radzymina czy do Wyszkowa. Tłuszcz i Klembów mają niezbyt dobre wspomnienia po prawie zapomnianym już województwie ostrołęckim więc do Wyszkowa im nie po drodze. Poświętnemu też nie po drodze do Mińska ale i do Radzymina będzie daleko. Już do Tłuszcza jest bliżej. Może lepszym rozwiązaniem będzie pozostawienie mniejszego powiatu wołomińskiego pomniejszonego o gminy Ząbki, Marki, Zielonkę, Kobyłkę i Radzymin.

Przed uchwaleniem ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy ustawodawca powinien znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

  • Co z majątkiem likwidowanych powiatów. Kto przejmie ich zobowiązania finansowe? Czy i gdzie powstaną nowe powiaty? Kto sfinansuje budowę siedzib ich urzędów? Co z sądami, które dziś znajdują się w większości stolic powiatów?
  • Europejski Urząd Statystyczny zezwolił na podział statystyczny Mazowsza na dwa. Likwidowane powiaty należały do warszawskiego, bogatszego NUTS. Gdzie znajdą się gminy nie wchodzące w skład miasta stołecznego? Czy było to konsultowane z instytucjami europejskimi?
  • Czy utworzenie miasta stołecznego będzie miało wpływ na istniejące już Lokalne Grupy Działania? Przyznane środki europejskie zależą od ilości mieszkańców zamieszkujących na ich terenie. W jaki sposób będą traktowane gminy wiejskie i miejsko-wiejskie wchodzące w skład metropolii?
  • Czy konsultowano z instytucjami europejskimi tak zwaną trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE? Przypomnę, że tylko w powiecie wołomińskim jest ich co najmniej kilka np. pałac w Chrzęsnem, szpital powiatowy.
  • Jaka przyszłość czeka Powiatowy Urząd Pracy? Co z placówkami opiekuńczymi, edukacyjnymi?
  • Czy gminy znajdujące się poza miastem stołecznym w innych powiatach będą mogły liczyć na kontynuację rozpoczętych i planowanych inwestycji?
  • Jak będzie wyglądała ordynacja wyborcza do Rady Warszawy? Jak będzie wyglądała ordynacja wyborcza do sejmiku województwa, sejmu i senatu?

 

Pytania o kształt metropolii. komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się