Pamięć 1944. Miasto Piastów w czasie Powstania Warszawskiego


MWS
02/07/2019

Pamięć 1944 Piastów - news
Mazowiecka Wspólnota Samorządowa w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 realizuje projekt „Pamięć 1944. Miasto Piastów w czasie Powstania Warszawskiego”.


Opis zadania:

Projekt ma za zadanie historyczne upamiętnienie przejścia mieszkańców Warszawy wypędzonych przez niemieckiego okupanta ze stolicy Polski w sierpniu 1944 roku do obozu przejściowego Dulag w Pruszkowie. Projekt upamiętni w szczególności pomoc udzieloną przez mieszkańców Piastowa wypędzonym, co było i jest elementem tożsamości historycznej mieszkańców Piastowa. Dzięki temu projektowi młodsze pokolenie piastowian w przystępny sposób zapozna się z tematem Powstania Warszawskiego jako elementu kształtowania patriotycznych postaw polskiego społeczeństwa, walki o niepodległość kraju i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców Piastowa, a dzięki temu że ma różne wymiary - od wizualnego po dokumentacyjny - jest adresowany do wszystkich mieszkańców i przeciwdziała wykluczeniu. Zaproponowane w projekcie działania mają charakter międzypokoleniowy, popularyzujący wiedzę i kształtujący pozytywne postawy społeczne.

Na projekt składa się kilka działań, których charakter ma za zadanie w przystępny i pozytywny sposób popularyzować wiedzę, kształtować postawy i sprzyjać integracji społecznej mieszkańców Piastowa. W szczególności w projekcie przewidziane są następujące działania:

1. Wytyczenie i oznakowanie „Szlaku Powstańczej Warszawy” – projekt, wykonanie i montaż tablic tematycznohistorycznych w wybranych miejscach w Piastowie m.in. przy ul. Warszawskiej nazwanej uchwałą Radnych Miasta Piastowa "Traktem Powstańczej Warszawy"

2. Projekcja filmu „Exodus Warszawy 1944” – zakup licencji oraz nieodpłatna projekcja filmu dla mieszkańców w kinie Baśń, którego gospodarzem jest Miejski Ośrodek Kultury w Piastowie. Film został wyprodukowany kilka lat temu w Piastowie, a obecnie znajduje się w zasobach Telewizji Polskiej S.A. Film upamiętnia udział piastowian w wydarzeniach związanych z Powstaniem Warszawskim w okresie VIII-X.1944 r.

3. Gra terenowa dla mieszkańców „Pamięć 1944. Miasto Piastów w czasie Powstania Warszawskiego” – organizacja, przygotowanie materiałów, opłacenie koordynatora zadania. Gra terenowa zostanie zorganizowana w ramach zajęć "wakacje w mieście" i będzie otwarta dla wszystkich chętnych osób, w tym rodzin z dziećmi.

4. „Pamięć 1944. Miasto Piastów w czasie Powstania Warszawskiego” – spotkanie uczniów piastowskich szkół ze specjalnym gościem - uczestnikiem Powstania Warszawskiego lub członkiem jego rodziny, połączone z koncertem muzycznym.

5. Promocja - przygotowanie i rozpowszechnienie plakatów promujących wydarzenia planowane w projekcie, opracowanie i rozpowszechnienie materiałów na temat projektu w mediach społecznościowych oraz wywiady dla prasy.

Na stronie: https://mws.org.pl/pamiec1944-piastow na bieżąco będziemy zamieszczali wszystkie aktualności dotyczące projektu.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

 
Pamięć 1944. Miasto Piastów w czasie Powstania Warszawskiego - komentarze opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


Ostanio w Pamięć 1944 Piastów - news


TOP 5

wróć

pełna wersja portalu