-1°C lekkie zachmurzenie

Marek Gołkowski: - Słucham wszystkich, nikogo nie pomijam...

News, Marek Gołkowski Słucham wszystkich nikogo pomijam - zdjęcie, fotografia

Kandydat na burmistrza Sochaczewa, Marek Gołkowski chce stwarzać możliwości zycia i rozwoju dosłownie wszystkim. Jego program skierowany jest do różnych grup społecznych; nikogo w nim nie omija. Gołkowski ludzi słucha, z ludźmi rozmawia i współpracuje. Jakie możliwości stworzy?

Sochaczewianomobniżenie kosztów mieszkań komunalnych, nowe miejsca pracy, wpływ na Plan dla Sochaczewa. 

Inwestorom: dostęp do uzbrojonych terenów inwestycyjnych. 

Przedsiębiorcom: pomoc w usługach komunalnych i w dojeździe. 

Kupcom: swoboda parkowania i dostęp do klienteli. 

Usługodawcom: odpowiednie warunki lokalowe. 

Urzędnikom i samorządowcom: przejrzysty system naboru i opcje podnoszenia kwalifikacji. 

Nauczycielom: wzrost wynagrodzeń, dostęp do najnowszych osiągnięć metodyki nauczania, unowocześnienie procesu nauczania. 

Uczniom: uatrakcyjnianie procesu nauczania i wychowania w ramach programu przyjaznej szkoły. 

Organizacjom pozarządowym: stworzenie Centrum Organizacji pozarządowych, warunków do nieskrępowanego działania. 

Kierowcom, rowerzystom i pieszym: przemyślaną rozbudowę mostów, dróg, parkingów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.

Artystom: stworzenie miejsc wystaw, koncertów, konferencji itp., wymiany doświadczeń i spotkań towarzyskich. 

Młodzieży: włączenie w proces planowania, rozwoju i funkcjonowania Sochaczewa, konstruowanie budżetu spełniającego te potrzeby. 

Emerytom: rozszerzanie systemu ulg i stworzenie instytucji Rady i Pełnomocnika Burmistrza ds. Seniorów. 

Niepełnosprawnym: przywrócenie możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz likwidację barier architektonicznych w ich otoczeniu. 

 

 

Marek Gołkowski: - Słucham wszystkich, nikogo nie pomijam... komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się