Jak władze partyjne paraliżują samorząd powiatu pruszkowskiego

News, władze partyjne paraliżują samorząd powiatu pruszkowskiego - zdjęcie, fotografia
Samorządność 09/08/2018 13:22

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej powiatu pruszkowskiego 27 kwietnia możemy przeczytać o szczególnym wyróżnieniu dla tego samorządu:

Podczas odbywającego się w Krakowie IV Europejskiego Kongresu Samorządów Starosta Maksym Gołoś odebrał nagrodę dla „Najlepszego Powiatu” jaką przyznano Powiatowi Pruszkowskiemu. W czwartek 26 kwietnia w Krakowie rozpoczął się IV Europejski Kongres Samorządów organizowany przez Forum Ekonomiczne. W jego ramach odbywa się blisko 80 paneli, podczas których eksperci z całego świata szukają odpowiedzi na pytania z dziedzin gospodarki, finansów, innowacji i polityki, w tym o rolę samorządu w systemie politycznym kraju. Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia była gala, podczas której wręczone zostały nagrody dla najlepszych samorządów. Przyznawane są one na podstawie szczegółowego Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce przygotowywanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Najlepszą wiejską gminą zostały Kobierzyce. Tytuł najlepszej miejsko-wiejskiej gminy trafił do gminy Dziwnów. Nagroda dla najlepszego powiatu trafiła do powiatu pruszkowskiego. Najlepszym miastem na prawach powiatu zostały Gliwice, a najlepszym miastem Legionowo. „W samorządzie jest tak, o czym zdążyłem się przekonać, że trudno jest szybko zmienić coś na lepsze, więc jest to zasługa ciągłości mądrej polityki.” powiedział Starosta Maksym Gołoś odbierając nagrodę i dodając  „Nasze motto to nieskończone możliwości. Codziennie się o tym przekonuję i dziś jest właśnie taki dzień. Bardzo wszystkim dziękuję i myślę, że biorąc pod uwagę nasze pozyskiwanie środków zewnętrznych w 2017 roku w przyszłym roku zobaczmy się znowu.”

Burzliwe wydarzenia ostatnich tygodni stawiają jednak pod znakiem zapytania realność ostatniej części wypowiedzi starosty pruszkowskiego. By lepiej poznać obecną sytuację trzeba, pokrótce, odnieść się do niedawnej przeszłości.

W skład powiatu pruszkowskiego wchodzi sześć gmin: Piastów, Pruszków, Brwinów, Nadarzyn, Michałowice i Raszyn. W wyniku wyborów’2014 ukształtowała się Rada Powiatu Pruszkowskiego do której weszli przedstawiciele następujących komitetów: KW Prawo i Sprawiedliwość (9 mandatów), KW Platforma Obywatelska (7), KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa (5) i KWW Dobro Wspólne – Powiat Pruszkowski (5). Jeden mandat w radzie sprawuje osoba niezrzeszona. Warto wspomnieć, że Mazowiecka Wspólnota Samorządowa wygrała wybory powiatowe w Piastowie uzyskując 2 spośród 4 mandatów, a w największym mieście powiatu, Pruszkowie zajęła drugie miejsce uzyskując 3 mandaty (tyle samo co zwycięski PiS i trzecia PO). W grudniu 2014 roku zawiązana została koalicja programowa PiS i MWS, która objęła władzę w powiecie i sprawowała ją do tegorocznej sesji absolutoryjnej, która odbyła się 26 czerwca – a więc dokładnie dwa miesiące po wspomnianym na początku kongresie samorządowym w Krakowie i wielkim sukcesie samorządu powiatu pruszkowskiego. W wyłonionym w grudniu 2014 pierwszym zarządzie powiatu pruszkowskiego znaleźli się: Zdzisław Sipiera (PiS) – starosta, Krzysztof Rymuza (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa) – wicestarosta, Ewa Borodzicz (PiS0 – etatowy członek zarządu oraz dwoje nieetatowych członków zarządu: Magdalena Beyer (PiS) i Zdzisław Brzeziński (MWS). Przewodniczącym rady powiatu został Maksym Gołoś (PiS), a jego zastępcami Maria Makowska (MWS) i Dariusz Nowak (PiS).

Pierwsza rekonstrukcja zarządu nastąpiła już na piątej sesji rady, w lutym 2015 roku. Ze swojej funkcji zrezygnowała Magdalena Beyer, a na jej miejsce radni wybrali Mirosława Chmielewskiego, oczywiście także z PiS. Niedługo potem M.Chmielewski został etatowym członkiem zarządu. Niemal dokładnie rok po ukształtowaniu się władz powiatu doszło do najważniejszej ich rekonstrukcji. Po wygraniu przez PiS wyborów parlamentarnych i powstania rządu pod kierownictwem Beaty Szydło powołani zostali nowi wojewodowie. W ich gronie znalazł się dotychczasowy starosta pruszkowski Zdzisław Sipiera jako wojewoda mazowiecki. Po złożeniu przez niego rezygnacji z funkcji starosty Rada Powiatu Pruszkowskiego stanęła przed zadaniem wyboru nowego starosty, nowego zarządu i jak się okazało – także nowego prezydium rady.

Decyzje w tych sprawach zapadły na sesji 14 grudnia i poprzedzone długimi rozmowami obu klubów tworzących koalicje programową. Nowym starostą wybrany został Maksym Gołoś, dotychczasowy przewodniczący rady powiatu. Nie jest tajemnicą, że w takie rozstrzygnięcie bardzo zaangażował się poprzedni starosta, a obecny wojewoda mazowiecki. Wicestarostą ponownie wybrany został Krzysztof Rymuza, a etatowymi członkami zarządu – Ewa Borodzicz i Miroslaw Chmielewski. Jedynym nieetatowym członkiem zarządu został ponownie Zdzisław Brzeziński, uzyskując rekordową ilość głosów poparcia. Nową przewodniczącą Rady Powiatu Pruszkowskiego wybrana została Maria Makowska, a jej zastępcami członkowie PiS: Dariusz Nowak i Aurelia Zalewska.

Minęło kilkanaście miesięcy i …nastąpiła kolejna rekonstrukcja zarządu, którego współpraca nie była idealna. Podczas odbywających się co pewien czas wspólnych posiedzeń klubów Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej oraz Prawa i Sprawiedliwości formułowano zarzuty i wytykano fakty naruszenia umowy programowej z grudnia 2014 roku. Szczególnie dużo zarzutów stawiano Ewie Borodzicz, która nadzorowała m.in. realizację inwestycji. Tak więc kolejna rekonstrukcja zarządu, do której doszło 4 października 2017 roku przyniosła rezygnację Ewy Borodzicz i powołanie na jej miejsce Dariusza Nowaka.

Minęło kilka miesięcy i kolejna zmiana. W listopadzie 2017 roku zmarł nagle wójt gminy Nadarzyn, Janusz Grzyb. W pierwszych tygodniach 2018 roku premier Mateusz Morawiecki mianował zarządcę komisarycznego dla Nadarzyna. Został nim…Dariusz Nowak. Po złożeniu przez niego mandatu radnego i funkcji w zarządzie, ten ostatni pracował już odtąd w czteroosobowym składzie.

Po przegranych wiosennych wyborach na wójta w Nadarzynie Dariusz Nowak nie wrócił już do samorządu powiatowego. Pełni natomiast ważną funkcję w strukturze partyjnej PiS będąc przewodniczącym jej zarządu w powiecie pruszkowskim. Przegrana kandydata w prestiżowym starciu w Nadarzynie przyniosła jeszcze jedną ważną konsekwencję – osłabienie pozycji starosty Maksyma Gołosia, który nie pełni żadnej funkcji w zarządzie powiatowym partii i być może obciążony porażką stracił poparcie jako ewentualny kandydat w wyborach prezydenta Pruszkowa (w roku 2014 przegrał w II rundzie z urzędującym prezydentem Janem Starzyńskim).

Czy mamy więc do czynienia z pęknięciem lub rozłamem w powiatowo-miejskim pruszkowskim PiS? Wiele na to wskazuje. Na jednej z ostatnich sesji starosta M.Gołoś zgłosił wniosek o uzupełnienie składu zarządu powiatu o…Ewę Borodzicz. Rada zdecydowanie odrzuciła ten pomysł. I wreszcie nadeszła burzliwa sesja absolutoryjna z 26 czerwca. Na początku sesji starosta zgłasza wnioski o powołanie nieetatowego członka zarządu i o…odwołanie wicestarosty K.Rymuzy. Jak czytamy w protokole z sesji: „Starosta Maksym Gołoś uzasadnił, iż uchwała jest wynikiem pewnych nieporozumień w koalicji i utraty zaufania, poddając pod votum zaufania funkcję wicestarosty Krzysztofa Rymuzy”. To wszystko przed rozpatrzeniem sprawozdania z wykonani budżetu’2017 i udzieleniem absolutorium. Ostatecznie rada podjęła na tej sesji kilka uchwał o dużym znaczeniu dla powiatu: przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu’2017, ale nie udzieliła z tego tytułu absolutorium, nie wybrała nieetatowego członka zarządu, ale odwołała wicestarostę Krzysztofa Rymuzę! Na zakończenie sesji Tomasz Osiński (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa) poinformował o złożeniu rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Minęło kilka kolejnych tygodni, podczas których nadeszła decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej uchylająca uchwałę w sprawie nieudzielenia absolutorium zarządowi za rok 2017. Tak więc po odwołaniu wicestarosty K.Rymuzy i nieuzupełnieniu składu zarządu o nieetatowego członka, skład zarządu został zredukowany zaledwie do trzech osób (statut stwierdza jednoznacznie, ze zarząd pracuje w pięcioosobowym składzie ze starostą i wicestarostą).

Jaką decyzję w tej sytuacji podejmują władze powiatowe (a może i wyższe) partii PiS? Odpowiedź pada na ostatniej sesji rady powiatu, która odbyła się 25 lipca. Starosta M.Goloś składa wniosek o powołanie nowego wicestarosty, na które to stanowisko rekomenduje…Ewę Borodzicz! Najkrótszy komentarz do tej sytuacji daje jedna z radnych, chcąca się upewnić, czy 25 lipca to na pewno nie jest …1 kwietnia. Odpowiedź rady na projekt uchwały w sprawie powołania wicestarosty jest jednoznaczna: 9 głosów za i 15 przeciw. Pozostaje pytanie – jak poważne i odpowiedzialne są decyzje władz partii, która forsując za wszelką cenę własną, ciasno zakrojoną wizję działania samorządu powiatu pruszkowskiego za nic ma dobro wspólne jego mieszkańców. Ryzykując całkowity paraliż funkcjonowania zarządu powiatu udaje, że wszystko jest zgodne z prawem, nie mówiąc o sprawiedliwości. Nadszedł chyba, niestety, czas na zmianę ładnego i adekwatnego do niedawna motta powiatu pruszkowskiego. „Nieskończone możliwości” stają się coraz bardziej skończone. To wyłączna zasługa PiS, a opisana powyżej sytuacja daje jednoznaczny argument za tym, by partie polityczne trzymały się z dala od samorządów. Pamiętajmy o tym, gdy w październiku staniemy wobec wyboru nowych władz samorządowych.

Reklama

Jak władze partyjne paraliżują samorząd powiatu pruszkowskiego komentarze opinie

  • Gość - niezalogowany 2018-08-10 17:41:01

    Podobno jest teraz dopiero spokojnie w Pruszkowie.
    Została ukarana nielojalność i nepotyzm . Starosta zatrudnia rodzinę jednego nielojalnych członków
    To wstyd i hańba dla takiego starosty!!!

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie

Kalendarz

Najbliższe imprezy
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez mws.org.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa z siedzibą w Warszawa 00-553, Koszykowa 24 lok 12

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"