0°C pochmurno z przejaśnieniami

Historia na 100 – lecie Niepodległości. Prawa dziecka w II Rzeczpospolitej.

Historia, Historia lecie Niepodległości Prawa dziecka Rzeczpospolitej - zdjęcie, fotografia

"Są dzieci, którym dzieje się krzywda i którym brak jest tkliwego uczucia, gdyż za wiele ludzi dorosłych zapomina o dziecku ".

Z chwilą ustania zawieruchy wojennej wkroczyła niepodległa Polska na drogę systematycznego, a pracowitego odbudowywania niszczonej przez długie lata przez najeźdźców swej potęgi państwowej. Amerykańskim, rzec można, wysiłkiem z gruzów powstaje nowy, wielki gmach naszego Państwa. Wznosimy coraz wyżej, coraz mocniejsze, trwalsze i coraz piękniejsze jego ściany, nie zapominając o tym, co stanowi o rzeczywistej i istotnej trwałości jego podstaw i fundamentów - o dziecku” pisał pediatra, organizator opieki zdrowotnej i higieny społecznej Marceli Gromski. W 1938 roku w Warszawie odbył się Ogólnopolski Kongres Dziecka. Był to punkt kulminacyjnym ówczesnych działań podejmowanych dla zmobilizowania całego społeczeństwa do walki o prawa dziecka oraz przyspieszenia prac ustawodawczych i budowy nowoczesnego systemu opieki nad dzieckiem. W imieniu władz rządowych głos podczas Kongresu zabrał  Minister Pracy i Opieki Społecznej Marian Zyndram-Kościałkowski. Stwierdził, że Kongres odbywa się w momencie historycznie ważnym dla narodu. Podkreślając dotychczasowy dorobek Rzeczypospolitej w zakresie opieki nad dzieckiem, przyznawał zarazem, iż są jeszcze bardzo znaczne braki - "Są dzieci, którym dzieje się krzywda i którym brak jest tkliwego uczucia, gdyż za wiele ludzi dorosłych zapomina o dziecku ". Rzeczywistym przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Kongresu Dziecka (skupiającego przedstawicieli władz rządowych i organizacji społecznych), a następnie jednym z wiceprezesów Komitetu Wykonawczego Kongresu (podczas jego trwania), był Stanisław Marian Dobrowolski, znany w Polsce międzywojennej teoretyk i praktyk wychowania, związany własną twórczą działalnością wychowawczą z pedagogicznym nowatorstwem II Rzeczpospolitej. Prawdopodobnie niewiele osób wie, że przed II wojną światową w Polsce święto dzieci nie przypadało na dzień 1 czerwca. Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem zdecydował, że będzie to 22 września.

 

Historia na 100 – lecie Niepodległości. Prawa dziecka w II Rzeczpospolitej. komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się